امروز : ۰۶آذر ماه ۱۴۰۱
ساعت : ۰۲:۰۸
اتصال شما : 172.16.1.1


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1402-1401

  • آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی - سال تحصیلی 1402-1401
    • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1401/04/29   ساعت : 14:10   و پایـان در تـاریخ : 1401/05/12   ساعت : 23:59