امروز : ۰۶آذر ماه ۱۴۰۱
ساعت : ۰۱:۳۷
اتصال شما : 172.16.1.1
اخبار و اطلاعیه ها
ویرایش اطلاعات توسط داوطلبان
1401/02/25 | 18:24

داوطلبان عزیز شرکت کننده در آزمون نمونه دولتی که اطلاعات آنان در هنگام ثبت نام اشتباه وارد نموده اند ویا اطلاعات آنان نیاز به ویرایش دارد می توانند از تاریخ 24 اردیبهشت ماه لغایت 29 اردیبهشت ماه 1401 به سامانه ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم مراجعه و نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند .