امروز : ۰۶مرداد ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۰۴:۲۵
اتصال شما : 172.16.1.1
اخبار و اطلاعیه ها
اصلاحیه جدول شماره 5 دفترچه راهنمای ثبت نام
1400/01/24 | 10:47

در اجرای نامه شماره 420/7603 مورخ 1400/01/22 دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ظرفیت تعداد دانش آموز و کلاس رشته بعضی از شهرستان های استان که در جدول شماره 5 راهنمای ثبت نام آمده است به شرح زیر تغییر پیدا کرده است .

1- شهرستان جوانرود - دبیرستان نمونه دولتی دخترانه زینبیه - یک کلاس رشته تجربی اضافه شده است

2- شهرستان هرسین - دبیرستان نمونه دولتی پسرانه شهید مطهری - یک کلاس رشته تجربی اضافه شده است .

3- شهرستان سرپل ذهاب - دبیرستان نمونه دولتی پسرانه معلم - یک کلاس رشته تجربی اضافه شده است و یک کلاس رشته ادبیات و علوم انسانی ایجاد شده است .